Stempel | Paszport mikronacji

Rejestr użytkowników
Imperium Kiriańskie

1Alastor Brodzicki
2Albert Fryderyk de Espada
3Benjamin Romanow
4Bolesław Kirianóo von Hohenburg
5Helwetyk Romański
6Henryk Ziemiański
7Kaspar Waksman-Dëter
8Leonid Repulijski
9Robert Drenin
10Roman Octopic
11Sheldon Anszlus Lovelace
12Tadeusz I Wielki

Zweryfikowanych paszportów: Austro-Węgry: 48 Bastion Pollin: 29 Bizancjum: 8 Dreamland: 34 Edelweiss: 51 Fenocja: 11 Hawiland: 15 Hirschbergia i Weerland: 8 Insulia: 37 Kiriania: 12 Krakozja: 1 Leocja: 110 Lumeria: 44 Magnifikat: 7 Muratyka: 42 Niemcy: 20 Orbita: 22 Osiek: 20 Rotria: 40 Rusowia: 9 Rzeczpospolita Obojga Narodów: 56 Sarmacja: 132 Skarland: 37 UNP: 34 Voxland: 34 Winkowie: 15 Winkulia: 34 ZKRR: 19

Nieaktywne paszporty: Areg von Hippogriff DarkKot Error2246 Jan Sobieski herbu Janina Konstantinos Paleos Konstantyna Rymanowa Luis Adonju Maximilian von Stirlitz Sebastian Schulz Tomasz Slavik